Programm

  
 • 11:00 – 11:15 Begrüßung durch den Bürgermeister Andreas Bovenschulte
 • 11:20 – 11:35 Sambanana
 • 12:00 – 13:00 Big Band der Musikschule Bremen
 • 14:00– 14:30 Hafenrevuetheater
 • 15:00 – 15:30 Golden City – Ramón und Ramona
 • 16:00 – 17:00 Aluminé Guerrero
 • 17:30 – 18:00 Dela Dee
 • 11:00 – 12:00 Schulbands aus der Schule an der Helgolander Str.
 • 12:30 – 13:40 Schulbands aus der Schule am Waller Ring
 • 15:00 – 16:00 Rosie & The Romeos
 • 16:45– 17:30 E-Salam

To be announced

To be announced